Besharam Ladki

Ladki ho, thodi toh sharam karo!

Patriarchy.